Doczyszczanie posadzek

Zajmujemy się kompleksowym czyszczeniem posadzek przemysłowych różnego rodzaju. Bez problemu doczyszczamy:
 • ślady po oponach,
 • głębokie wieloletnie zabrudzenia,
 • plamy po olejach,
 • rdzawe zabrudzenia,
 • plamy po kwasach,
 • pozostałości po farbach, taśmach, oznakowaniu poziomym.
 • ślady po oponach,
 • głębokie wieloletnie zabrudzenia,
 • plamy po olejach,
 • rdzawe zabrudzenia,
 • plamy po kwasach,
 • pozostałości po farbach, taśmach, oznakowaniu poziomym.
Do czyszczenia posadzek wykorzystujemy specjalistyczne szorowarki z padami dobranymi do określonego typu podłoża.
 • Jak przebiega wykonanie usługi?
 • zamiatanie lub odkurzanie posadzki w celu wyeliminowania luźnych zabrudzeń,
 • dobranie i użycie środków chemicznych w zależności od rodzaju powierzchni,
 • maszynowe doczyszczanie,
 • odessanie zanieczyszczeń i pozostałości środków chemicznych,
 • miejscowe usuwanie silnych zabrudzeń nierozpuszczonych we wcześniejszym etapie,
 • mycie pielęgnacyjne.